Wednesday, 7 March 2012

Para sa Bawat Babae

Mga Kabaro, kapatid, kaakibat sa pakikibaka sa laban ng buhay, sa my asawa, sa mga lola, sa mga Ina na walang sawang gumagabay at sumusuporta sa mga anak nya at sa lahat ng mga babae sa mundo na kinakailangan bigyan pahalaga.  Happy Women's Day!


PARA SA BAWAT BABAE
Ni NANCY R. SMITH
Para sa bawat babaeng sawa na sa pagkukunwaring mahina siya gayong alam niyang siya’y malakas,
May isang lalaking pagod na sa pag-aastang malakas kahit nanghihina.

Para sa bawat babaeng sawa na sa pagkukunwaring wala siyang alam,
May isang lalaking nabibigatan na dahil palaging inaasahang alam niya ang lahat.

Para sa bawat babaeng sawa na sa taguring “emosyonal at iyakin,”
May  isang lalaking pinagkakaitan ng karapatang lumuha at magpakita ng pagmamahal.

Para sa bawat babaeng nakararamdam ng “pagkatali” sa kanyang mga anak,
May isang lalaking hindi nakakaranas ng lubos na kaligayahan ng pagiging kapwa-magulang.

Para sa bawat babaeng pinagkaitan ng makahulugang trabaho at pantay na pasahod,
May isang lalaking nabibigatan sa pananagutang buhayin ang kanyang pamilya.

Para sa bawat babaeng hindi tinuruan nang pasikot-sikot ng makina at sasakyan,
May isang lalaking hindi natuto sa kasiyahan ng pagluluto.

Para sa bawat babaenghumahakbang patungo sa kanyang sariling pagpapalaya,
May isang lalaking nakatutuklas na napadali ang daan niya tungo sa kalayaan.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites