Saturday, 10 September 2011

Panalangin


It was holy week and I was in the middle of making a business presentation when HIS image flashed in my mind and I suddenly had the urge to stop what I am doing and pray.  I have been so restless lately and nothing seems to make me happy... now I know why... I have been looking for happiness in all the wrong places and totally forgot the source of true happiness... Setting aside my presentation, i came up with this simple prayer...

Panginoon ko, akoy lubhang nagkasala,
sa iyong pag-ibig, ako'y di karapdapat
ngunit sa iyong pagkalinga at pagmamahal
akoy ngsusumamo at sanay pumirmihang tunay...

Tulungan mo ako, Panginoon kong Tunay
makita at marinig ang Iyong mga ninanais
At aking maisabuhay
Ako'y nananabik na muling maglingkod sa Iyo
Sa pamamagitan ng pag-awit, pagtugtog 
Luwalhatiin ang Pangalan mo...

Panginoon Ko, akoy naninikluhod..
Di man ako karapatdapat, ako'y kalingain
at bigyan pansin ang aking mga hiling...
Pgkat aking napatunayan at napagnilayan
Walang hihigit sayong pag-ibig na tunay...
Maaring akoy naghanap ng kasiyahan 
sa maling gawi o sa ibang paraan
Upang muli lang mabatid na walang hihigit
sa saya na dulot na maging iyong Anak na tunay...

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites